Over BUILDR

 

BUILDR is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte in de markt, maar ook vanuit een bepaald ideaal. We leggen je graag uit waar we voor staan en wat we willen bereiken.

Spreekt het verhaal van BUILDR je aan?

Plan een kennismaking in

01

De kern

BUILDR helpt bij het versterken van de menselijke component binnen organisaties door het personeelsmanagement te optimaliseren. Ons doel is om zowel de prestaties als het welzijn van het team te maximaliseren.

02

Onze visie

Een bedrijfsleven waarin personeel en organisatie elkaar versterken. Het menselijke aspect binnen het bedrijf neemt een primaire plek in waardoor de belangen van personeel en organisatie samenkomen en gebalanceerd zijn.

03

Onze waarden

Innovatieve impact: BUILDR vernieuwt en transformeert. Wij introduceren een nieuwe manier van denken en bieden daardoor een diepe en blijvende oplossing. Daarnaast werken wij met een holistisch systeem waarin wij organisatiebreed naar teammanagement kijken.

Kwaliteit: Wij werken samen met bedrijven die gaan voor de hoogste kwaliteit, want dat doen wij ook. Wij zijn geen quick fix of symptoombestrijding. Wij bieden alleen blijvende oplossingen. Daar hoort een 100% gecommitteerde inzet bij.

Alignment: Wij brengen de belangen van de organisatie en die van het personeel samen. Wij kijken altijd vanuit 2 perspectieven: vanuit de werknemer en de ondernemer. Er moet altijd sprake zijn van een wederkerige verhouding.

Mens: We zijn allemaal mensen. Dat is en blijft ons uitgangspunt.

Wat BUILDR doet

Het MTO van BUILDR

 

Het MTO van BUILDR is een krachtig instrument voor het creëren van productievere processen, betere communicatie en een eerlijk beeld van de werkelijkheid. Wij geven je inzicht in de sleutelfactoren van een tevreden en effectief team. Hierdoor kun je gericht verbeteringen doorvoeren en actief werken aan een succesvollere organisatie.

De Teamscan

 

De Teamscan geeft een diepgaande analyse van de verbeterpunten en grondoorzaken van de knelpunten binnen het team. Op basis van de verkregen inzichten stellen we een Plan van Aanpak op. De Teamscan is geschikt voor bedrijven waar bepaalde uitdagingen spelen en kan ook ter verdieping van het MTO worden ingezet.

Implementatie van PvA

 

Tijdens het implementatietraject helpt BUILDR bij het tot leven brengen van het Plan van Aanpak. Dit noemen we het Next Generation Teams Programma (NGT). Het traject is het vervolg op de Teamscan (of in sommige gevallen het MTO) en wordt ingezet indien er bepaalde factoren zijn binnen het team die verbeterd kunnen worden.

Het verhaal van Sofie van Gorkum, oprichter van BUILDR

Al voordat ik mijn carrière begon in de juridische wereld begreep ik dat de werknemer de zwakkere partij is. Tijdens mijn studie arbeidsrecht bleek al snel dat de koek niet eerlijk verdeeld is en verhoudingen uit balans zijn. Dat riep een gevoel van onrecht op, een directe trigger. Later kwam ik tot het inzicht dat ik als advocaat geen blijvende verandering teweeg ging brengen. Ik wilde dichterbij de organisatie staan en van binnenuit werken.

Dat de markt ineens drastisch zou omslaan zag ik jaren geleden al aankomen. Het voelt alsof werkgevers altijd de macht hebben gehad en dat werknemers die nu terugpakken. Wat er in 2022 gebeurde laat de andere kant van de medaille zien, maar het is niet per se een goede ontwikkeling. Er is een gespiegelde disbalans ontstaan waar de werkgever deze keer de dupe van is.

Als ondernemer weet ik als geen ander dat een team een bedrijf kan maken of breken. Maar, ik ken ook de kant van de werknemer en zie dat een balans tussen de belangen van werkgever en werknemer de enige manier is om tot optimale prestaties en geluk te komen. Voor beide kanten.

Daarom ben ik BUILDR gestart. Om de primaire plek van een team te erkennen, maar ook om de verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer te herstellen. Team voor team.